asdasdasd

”Sculptura sa nu poate rămâne mică...
Săvârșirea operelor sale impun aureola unei complicități la scara cosmicității, esențializând natura - natura revanșându-se în materia supusă creației. Sculptura lui Mircea Ștefănescu locuiește acolo unde îi este locul - în aer liber, fără ceremonialul soclurilor și a perspectivelor urbane, născută dintr-o germinație geamănă naturii, vegetalului, evidentă și secretă, ca apa, ca trupul, ca trandafirul...Imanență în întregime justă și dinamism exact." - Traian Mocanu

Născut la 15 Decembrie 1968, jud. Iaşi, Iaşi România.

Educaţie şi formare: In anul 2008 înscris la studii doctorale in cadrul Universitatea de Arte "George Enescu" din Iași. În anul 2005 am susţinut disertaţia şi am obţinut diploma de Master în Arte Plastice la Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi. Diploma de licență obținută de la Academia de Arte "George Enescu" din Iaşi, secţia sculptură, 1990-1996. Absolvent al liceului de Artă "Octav Băncilă" din Iaşi, secţia de sculptură 1983-1987.

Expoziţii personale: Decembrie 1993 în Sala Bibliotecii "British Council" din Iaşi; 16 Octombrie – 1 Noiembrie 1996 la Sala Trianon din Iaşi; 6 – 25 Iunie 2001 la Sala Centrului Cultural German din Iaşi; 2010- Ansamblu de 4 lucrări din bronz, de for public reprezentând personalităţi marcante ale ingineriei electrice din România: academicianul Dragomir Hurmuzescu, academicianul Ştefan Procopiu, profesorul Cezar Parteni Antoni şi profesorul Mircea Volanschi amplasate în faţa clădirii principale a Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, din cadrul Universităţii Tehnice "Gh. Asachi", Iaşi. 2011- Ansamblu de 6 busturi de for public reprezentând personalităţi marcante ale culturii româneşti: Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Garabet Ibrăileanu, Theodor Neculuţă şi Grigore Trancu–Iaşi, amplasate, alături de bustul lui Ion Creangă, pe Aleea Personalităţilor în parcul "ing. Dan Dumitrache" din oraşul Târgul Frumos, care împreună cu Monumentul Eroilor formează Aleea Personalităţilor.

Expozitii colective: 1991 Expoziţia studenţilor Academiei de Arte "George Enescu" din Iaşi la Sala Trianon;1994 Expoziţia studenţilor Academiei de Arte "George Enescu" din Iaşi, la Sala Hotelului Unirea Iaşi; August 1994 Expoziţia de la Muzeul de Artă Contemporană din Galaţi, 1995 Expoziţia organizată de Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Iaşi la "Salonul de Toamnă";1997 Expoziţia "Anuala Bârlădeană"; 1998 participare la Concursul Naţional "Mihai Viteazul"; 1998 Expoziţia organizată de Uniunii Artiştilor Plastici din Iaşi la "Salonul de Toamnă", 1999 Expoziţia filialei Uniunii Artiştilor Plastici din Iaşi, organizată în Municipiul Bacău la centrul "George Apostu"; 1999 Expoziţia de artă "Erotica", ediţia a II-a, organizată de filiale Uniunii Artiştilor Plastici din Iaşi şi Bucureşti; 1999 Expoziţia "Salonul de Toamnă", organizată de Uniunea Artiştilor Plastici din Iaşi; 2000 Expoziţia "Estivală" a Uniunii Artiştilor Plastici din Iaşi, organizată la Sala Cupola din Iaşi; 2001 Expoziţia Salonul de Toamnă "Art'Is 2000", organizată de Uniunea Artiştilor Plastici din Iaşi; 2001 Expoziţia Filialei U.A.P Iaşi organizată la Muzeul de Artă din Bacău; 2001 Expoziţia Salonul de Toamnă "Art'Is 2001", organizată de Uniunea Artiştilor Plastici din Iaşi; 2001 Expoziţia tinerilor artişti ieşeni la Bucureşti, organizată de U.A.P Iaşi; 2001 Expoziţia "Anuala Bârlădeană", organizată de Primăria din Bârlad; 2002 Expoziţia la Salonul de Primăvară "Mărţişor", organizat de U.A.P Iaşi; 2002 Expoziţia Salonul de Toamnă "Art'Is 2002" sub patronajul U.A.P Iaşi; 2003 Expoziţia U.A.P Iaşi "Metamorfozele Realului" deschisă la Muzeul de Artă din Constanţa; 2003-2004, 2006, 2007,2008, 2011 Expoziţia Salonul de Toamnă al U.A.P. România, filiala Iaşi deschis la Hotel Europa; 2004 Expoziţia masteranzilor de la Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi deschisă la Galeria "apARTE"; 2006 Expoziţia "Noua dezordine Amoroasă", organizată la Galeria Lăpuşneanu; 2006, 2008 Expoziţia itineranta Bacău-Chişinau "Saloanele Moldovei", 2006 Expoziţia de grup de la Chişinău; 2007 Expoziţia "Brâncuşiana 2007", organizată la Târgu Jiu; 2007 Expoziţia organizată de U.A.P. Iaşi "Profile" la Galeria de Artă "Cupola" şi la Galeria din strada Lăpuşneanu; 2008 Festivalul International de sculptura mica "Brâncusiana 2008" organizat la Tîrgul Jiu; 2008, 2009 Expoziția cadrelor didactice din Facultatea de arte Plastice Decorative și Design "Tușe Plastice"; 2008 Expoziţia Salonul de sculptură mică; 2009 Salonul Naţional Concurs de Artă Plastică "Atitudini Contemporane", ediţia a II, Slobozia; 2009 Expoziţie itinerant organizată de Tudor Truică; 2010, 2011, 2012 Participare expoziție "Erotica" la Galeriile de Artă "Toniza" și "Cupola" Iași, 2010 Participare la "Salonul artiştilor de ieri şi de azi" organizat de Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi cu ocazia împlinirii a 150 de ani de învăţământ artistic modern la Iaşi, 2011 Expozitia Europeana de Arta Vizuala (EUROPEAN VISUAL ART Exhibition), Muzeul Unirii, Iaşi, 2011 Expoziția profesorilor de Arte vizuale – Universitas – Casa Balș, Iași; 2012 Expoziţia de la Muzeul de Istorie din Roman; 2012 Expoziția Europeana de arta vizuala (EUROPEAN VISUAL ART Exhibition), Casa Balș, Iași.

Premii: 1993 Tabăra Internaţională de Pictură și Sculptură "Poiana cu Schit" și la Expoziţia acestei Tabere la Sala Victoria din Iaşi, obţinând Premiul al III–lea; 1993 Desen, Machetă și Planşe la Concursul Naţional Organizat în Oraşul Arad cu scopul realizării Monumentul Unirii, obţinând o onorabilă Menţiune; 2006 Nominalizare la Expoziţia "Saloanele Moldovei";2009 Diploma de excelență la Salonul Naţional Concurs de Artă Plastică "Atitudini Contemporane", ediţia a II, Slobozia;2009 Diploma şi Medalia de Argint la Expoziţia Internaţională a Creativităţii şi Inovării; 2010 - Diploma de onoare pentru promovarea valorilor ştiinţelor în România şi în lume – din cadrul Simpozionului "Universul Ştiinţelor" Organizat de Asociaţia Cultural-ştiinţifică "Vasile Pogor" Iaşi; 2011, 2012 Diploma de Excelenţă pentru Creaţie Artistică – Euro Invent, 2011 – Diplomă de excelență pentru Coordonarea Taberei de Sculptură Stupca 2011, Organizată în Cadrul Festivalului European al Artelor "Ciprian Porumbescu", Suceava, 2011 Diploma de Excelenţă – Galeria de Portrete de la Târgu Frumos, acordată de U.A.P. Iaşi – ArtIS 2011.

Lucrări Monumentale: 2004 bustul scriitorului Victor I. Popa, amplasat în Teatrul din Bârlad; 2007 bustul scriitorului şi traducătorului Emil Iordache, amplasat la Primăria din Movileni; 2008 bustul domnitorului "Ştefan cel Mare", amplasat la Liceul "Ştefan cel Mare" din Hârlău; 2008 bustul cronicarului Ion Neculce, amplasat la Liceul "Ion Neculce" din Târgu Frumos; 2008 bustul lui Constantin Trancu – Iaşi – lucrare ce va fi amplasată in oraşul Târgu Frumos; 2008 lucrare - compoziţie formată din patru piese, una de mari dimensiuni 72/150/74 cm desfăşurată pe orizontală, reprezentând un heruvim mare din lemn de stejar, în jurul căreia gravitează 3 piese din lemn, de diferite esenţe, de dimensiuni mai mici 98/60/28 cm, desfăşurate pe vertical, amplasată în Parcul Expoziției Copou, Iași; 2009 bustul scriitorului "Ion Creangă" amplasat în parcul central al oraşului Târgu Frumos; 2009 Monumentul Eroilor Neamului, lucrare de 6 m, din piatră de Viştea, amplasată în parcul central din oraşul Târgul Frumos; 2009 bustul actorului, regizorului şi scriitorului Victor Ciutac amplasat la Teatrul Naţional din Chişinău; 2010 – realizarea unui lucrări din bronz pentru societatea APAVITAL Iaşi, amplasat în faţa sediului.